Video

Kako koristiti ANGEL FRESH (1-MCP) prah: Hladnjak / Komora

Kako koristiti ANGEL FRESH (1-MCP) vrećicu: voće u kutijama ili vrećicama

Kako koristiti ANGEL FRESH (1-MCP) tabletu: Spremnik

Kako koristiti ANGEL FRESH (1-MCP) tabletu za brzo otpuštanje: Spremnik

Kako koristiti karticu ANGEL FRESH Fresh-Keeping Card: Voće u kutijama ili vrećicama